Turniej towarzyski Pozostało 149 dni

Wkra CUP 2018 edycja III

21-07-2018 do 22-07-2018
godz. 09:00
Plaża Wiosełko
Cieksyn, Nasielska

Informacje

Wioselko
Organizator
Mężczyźni, Kobiety
Uczestnicy
80 zł
Koszt udziału
3 000 zł
Suma nagród finansowych

Kontakt

881651651
Telefon
rezerwacja@wioselko.pl
E-mail

Turniej w sieci

Przejdź do strony www
Strona www turnieju
4631

Opis

Zapraszamy miłośników i amatorów sportów na plaży do uczestnictwa w turnieju.  Bieżące sprawy proszę śledzić w aktualnościach i na naszym fanpageu

REGULAMIN

1. Organizator
Organizatorem turnieju jest przystań - Wiosełko

2. Cel
Głównym celem rozgrywek jest promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy i okolic.Cele pośrednie:- integracja społeczeństwa po przez sporty drużynowe,- popularyzacja zasad "fair play" wśród uczestników rozgrywek.

3. Miejsce
Przystań "Wiosełko" w Cieksynie

4. Termin
Turniej zwyczajowo będzie odbywał się w przedostatni weekend lipca. Początek ? sobota godzina 10:00. Zgłoszenia drużyny należy dokonać do piątku poprzedzającego turniej (liczba miejsc ograniczona). Wszystkie zgłoszenia przyjmowane są mailowo, sms-owo, osobiście:T: 881 651 651  @: rezerwacja@wioselko.pl Adres: ul.Nasielska (plaża przy moście) 05-192 Cieksyn

Szczegółowy harmonogram rozgrywek zostanie ogłoszony w dniu rozgrywek.

5. Uczestnictwo
W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy, którzy ukończyli 16 lat.Startować mogą zespoły reprezentujące firmy, zakłady pracy, instytucje, stowarzyszenia oraz grupy koleżeńskie.Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i harmonogramu rozgrywek.Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest zgłoszenie drużyny w wyznaczonym terminie i wpłacenie wpisowego oraz przesłanie zdjęcia drużyny.Zgłoszeni do turnieju gracze uczestniczą uczestniczą w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.Osoby niepełnoletnie uczestniczą w rozgrywkach tylko i wyłącznie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.W rozgrywkach biorą udział zespoły dwu osobowe damskie i męskie oraz mieszane.

6. Wpisowe
Wpisowe wynosi 80zł.mBank - 15 1140 2004 0000 3302 7472 2667

7. System rozgrywek
Mecze odbywają się systemem ustalonym przez organizatora w zależności od liczby zgłoszonych zespołów.Każdy mecz odbywa się do dwóch wygranych setów, każdy set do 21 punktów ( w przypadku remisu ? do dwóch punktów przewagi). Przy stanie 1:1 w setach rozgrywany jest tie break do 15 punktów.

8. Zasady gry
Rywalizacja prowadzona jest zgodnie z przepisami PZPS z wyjątkiem innych podanych w regulaminie.Zespół składa się z dwóch zawodników.Inne zdarzenia jak niesportowe zachowanie, burdy bądź przekroczenie zasad "fair play" będą karane indywidualnie przez organizatora.Oraganizator zastrzega sobie wyłączne prawo do wszelkich zmian i interpretacji przepisów z myślą: " oprzebiegu turnieju w duchu sportowej rywalizacji".Walkower rozumiany jest jako przegrany mecz - 2:0 w setach.

9. Inne
Udział w turnieju jest dobrowolny.Uczestnicy zobowiązują się do zachowania "Fair play" Organizator turnieju decyduje o wszystkich sprawach sportowych.Za rzeczy pozostawione i zgubione organizator nie odpowiada.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki, kontuzje przed, po i w trakcie trwania turnieju.

W chwili obecnej nie posiadamy komentarzy do tego turnieju.